Уин Бет Онлайн ЕООД е вписан като администратор на лични данни в КЗЛД с идентификационен № 413530, съобразно законите на Република България. Нашата политика за поверителност гарантира, че всяка изпратена доброволно информация от Вас (като Потребители на уебсайта ни), ще бъде използвана само и единствено за целите, за които сте я предоставили.

Гарантираме Ви, че използваме съвременни методи за криптиране на потребителско име и парола и че не разкриваме лични данни, освен в случаите, в които сме нормативно задължени от държавни и/или регулаторни органи.

Този уебсайт не е предназначен за лица под 18 години. Разбирайки важността на факта, че децата трябва да бъдат защитени, Ви уверяваме, че не събираме каквато и да е информация предоставена от такива лица и не приемаме плащания изходящи от такива. С оглед проверка за навършване на пълнолетие, си запазваме правота да изискваме документ за удостоверяване на възрастта и собствеността на кредитни и/или дебитните карти, с които се плаща.